Ladda ner Videon till datorn med ett YouTube Downloader tillägg i webbläsaren Mozilla Firefox jubileum.jpg  Så har vi genomfört vår 20:de jubileums rally. Dagen började tidigt för oss arrangörer med pilning av banan, avspärrning och uppställning av tält för kaffe korv...